PRIVACYBELEID tbv App (De Beemden)

Versie 3.0 | 5 mei 2021

 

WAT BEVAT DIT DOCUMENT?

Voor de goede werking van deze app is het noodzakelijk om bepaalde informatie te verzamelen en te verwerken die is verkregen van het apparaat waarop deze is geïnstalleerd.
Deze informatie stelt ons in staat om de app te verbeteren, de inhoud optimaal af te stemmen op elke gebruiker, of indien nodig contact met de gebruiker op te nemen.
Om onze zorg voor de privacy van onze gebruikers duidelijk te maken, hebben we dit privacybeleid aangenomen dat in een eenvoudige en begrijpelijke taal uitlegt op welke manier we de informatie die gebruikers ons toevertrouwen verzamelen, opslaan, gebruiken en vrijgeven.

Dit privacybeleid probeert een zo breed mogelijk scala aan scenario’s te dekken, waaronder veel gevallen waarin de app de informatie die in dit privacybeleid wordt beschreven niet eens verzamelt of verwerkt.

 

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELT DE APP?

Deze applicatie verzamelt de nodige informatie voor de normale werking van ons bedrijf.
We verzamelen in geen geval persoonlijke informatie met kwade bedoelingen.

De app verzamelt uw naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, enz. niet, tenzij u opzettelijk wordt gevraagd die informatie in te voeren.

We kunnen deze informatie combineren met andere informatie over u die is verzameld uit andere bronnen (bijv. apps of websites).

 1. WELKE INFORMATIE DEKT DIT PRIVACYBELEID?

De app kan twee soorten informatie verzamelen: (1) niet-persoonlijke, anonieme informatie die automatisch wordt verzameld, of (2) persoonlijk identificeerbare informatie (PII) die handmatig wordt verzameld na toestemming van de gebruiker.

Niet-persoonlijke informatie automatisch verzameld

Technische informatie, waaronder bepaalde informatie of kenmerken met betrekking tot het besturingssysteem, waaronder het type ISP of het type browser dat wordt gebruikt, het Internet Protocol (IP), het IP-adres en de namen en versies van de applicaties die op het apparaat zijn geïnstalleerd, zoals evenals de geografische locatie van het apparaat (inclusief GPS-coördinaten).

Technische informatie zoals het voorgaande blijft anoniem; met andere woorden, het identificeert u niet persoonlijk of wordt samen met andere informatie opgeslagen die het aan de gebruiker zelf kan koppelen, behalve wanneer de gebruiker vrijwillig aanvullende informatie verstrekt.

Deze informatie wordt gebruikt om de applicatie te verbeteren en te leren hoe, wanneer en waar de gebruiker erop surft.

 

 

Informatie vrij verstrekt door de gebruiker

Als de app op enig moment om persoonlijk identificeerbare informatie (PII) zou vragen waarmee we contact met hem/haar/hen kunnen opnemen, zoals zijn/haar/hen naam of mobiele telefoonnummer, staat het de gebruiker vrij om dergelijke informatie te verstrekken.

Echter:

 • Als u uw PII deelt via een open formaat (bijvoorbeeld via sociale netwerken), wordt de informatie die we hebben verkregen niet beschermd door dit privacybeleid.
 • De PII zal geen enkele vorm van informatie bevatten die door de applicatie is verzameld op een andere manier dan deze applicatie die het privacybeleid bevat. Dit betekent dat de informatie die ergens anders dan op deze applicatie is verzameld, niet wordt beschermd door dit privacybeleid.
  Het is vermeldenswaardig dat, in ieder geval dat de app links naar andere applicaties zou aanbieden, wij niet aansprakelijk zijn voor de inhoud, activiteit of informatie die daarin is opgenomen.

Het volgende wordt als Persoonsgegevens beschouwd:

 • Demografische informatie zoals leeftijd of geboortedatum, nationaliteit, opleidingsniveau, geslacht, interesses of kenmerken.
 • Gebruikersinformatie zoals de gebruikersnaam of het wachtwoord, vertrouwelijke antwoorden op bepaalde beveiligingsvragen of soortgelijke informatie die ons in staat stelt uw account op unieke wijze te identificeren of te authenticeren voordat persoonlijke informatie over het gebruikersaccount wordt verstrekt.

De meeste van deze gegevens kunnen worden verkregen wanneer de app een sociale login-functionaliteit biedt en de gebruiker een dergelijke login in de app accepteert door een sociaal account te gebruiken. In sommige gevallen logt de app automatisch in op het sociale account van de gebruiker dat aan het apparaat is gekoppeld, en accepteert de gebruiker om een ​​dergelijke aanmelding uit te voeren met behulp van deze app.

 1. WAT GEBEURT ER MET DE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN VAN MINDERJARIGEN?

Deze applicatie verzamelt geen persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. We nemen de privacy van minderjarigen serieus en moedigen ouders aan om te allen tijde een actieve rol te spelen in het online onderwijs van hun kinderen. Kinderen onder de 13 jaar mogen onze applicatie niet installeren op een apparaat van henzelf, en als ze dat doen, valt dit onder de volledige verantwoordelijkheid van hun ouders of voogden. In het geval dat we persoonlijke informatie verkrijgen van een kind jonger dan 13 jaar, zullen we maatregelen nemen om de verstrekte informatie van onze server te wissen. Als de inhoud van deze applicatie geschikt is bevonden voor kinderen onder de 13 jaar, mag deze uitsluitend worden geïnstalleerd op apparaten van de ouders, voogden of andere personen ouder dan 13 jaar. Als de applicatie op enig moment om persoonlijke informatie zou vragen, mogen kinderen jonger dan 13 jaar dergelijke informatie nooit invoeren.

 

 1. HOE VERZAMELEN WIJ PERSOONLIJKE INFORMATIE?

 

We verzamelen persoonlijk identificeerbare informatie (PII), demografische informatie en gebruikersinformatie van onze gebruikers wanneer ze:

 • Meld u aan voor onze applicatie.
 • Deelnemen aan enquêtes, onderzoeken of vragenlijsten.
 • Meedoen aan aanbiedingen of acties.

Naast de bovengenoemde informatie gebruiken we cookies om gebruikersinformatie te verzamelen wanneer ze onze applicatie bezoeken. Cookies zijn informatie die een website of applicatie naar het apparaat stuurt tijdens het browsen door de applicatie. Wanneer u bijvoorbeeld besluit terug te keren naar onze applicatie nadat u zich heeft aangemeld, verstrekken cookies ons informatie zodat onze server onthoudt wie u bent. Via de configuratie-opties krijgt u de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren, afhankelijk van de configuratie van uw apparaat. Als u het ontvangen van cookies weigert of besluit de cookies te verwijderen, werkt de toegang tot bepaalde diensten mogelijk niet goed.

 

 1. HOE GEBRUIKEN WIJ DE INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT?

 

We gebruiken de informatie die we over de applicatie verzamelen als volgt:

 • Uw ervaring personaliseren en verbeteren, en ons in staat stellen u het type inhoud en aanbiedingen te leveren dat het beste bij uw interesses past.
 • Producten of diensten leveren, leveren en repareren.
 • Stuur mededelingen zoals welkomstbrieven, aankoopbevestigingen, betalingswaarschuwingen of administratieve voorschriften.
 • Maak en onderhoud gebruikersaccounts en uw geschiedenis.
 • Contact met u opnemen over onze producten of diensten en u de beste aanbiedingen en promoties sturen, afhankelijk van uw interesses.
 • Bestudeer de statistieken van ons online platform.
 • Informeer onze klantenservice medewerkers.
 • Maak uw online account aan en authenticeer deze tijdens uw gebruikerslogin.
 • Verwerk uw informatieverzoeken snel.
 • Stel ons in staat om uw vragen efficiënt te beantwoorden.
 • Analyseer een promotie of enquête.
 • U promotiemateriaal sturen.
 • Stel ons in staat om de informatie te delen met externe bedrijven onder de voorwaarden uiteengezet in dit privacybeleid en met de doeleinden beschreven in de voorgaande items, zoals toegestaan ​​door de wet.
 1. MET WIE DELEN WIJ DE INFORMATIE?

 

Deze applicatie kan (in sommige gevallen) inkomsten genereren met uw informatie door deze in de volgende situaties aan derden te geven:

 

Wanneer de app inkomsten genereert via advertenties, advertentienetwerken en/of de adverteerders advertenties leveren die mogelijk bepaalde gebruikers- of apparaatinformatie van de gebruiker nodig hebben om de meest geschikte advertentie aan te bieden, of diegene die hem het meest interesseert. Deze app kan worden gemonetiseerd via deze advertentienetwerken: Google of Mobincube, die bemiddelt met deze andere netwerken Startapp, Airpush, Tappx, Facebook, Amazon, Google o Docomo en enkele anderen.

Wanneer we onafhankelijke advertentienetwerken gebruiken om de advertentiebanner van onze applicatie weer te geven bij het bezoeken van websites van derden. Om het efficiënter te maken, kan het advertentienetwerk bepaalde technologie gebruiken en in uw apparaat opnemen, zoals cookies, om niet-persoonlijke informatie van u te verzamelen wanneer u onze applicatie bezoekt. Deze informatie wordt gebruikt om bij het bezoeken van andere websites advertenties weer te geven over goederen en diensten die het beste aansluiten bij uw interesses.

We evalueren vaak (soms met de hulp van uitbestede bedrijven) hoe onze online inhoud en diensten presteren. De informatie die voor dit doel wordt vrijgegeven, blijft op de server van het bedrijf en is beperkt tot gebruik voor professionele doeleinden. In geen geval zullen de PII of de gebruikersinformatie worden gedeeld, behalve voor de hierboven genoemde doeleinden.

Wanneer openbaarmaking van informatie wettelijk vereist is, of gericht is op het beschermen van de applicatiebeveiliging, heeft deze applicatie het recht om alle verzamelde informatie vrij te geven, ongeacht wanneer deze informatie is verzameld. We zullen een dergelijke openbaarmaking van informatie alleen uitvoeren wanneer dit wettelijk is toegestaan ​​of vereist, of wanneer we van mening zijn dat er redenen zijn die te goeder trouw zijn: (I) om uw veiligheid te beschermen, zelfs die van uw eigendom, (ii) om de beveiliging van uw applicaties of derden, en (iii) om de gebruiksvoorwaarden, updates of promoties af te dwingen.

Als u zich wilt afmelden voor cookies van derden, gaat u naar http://www.aboutads.info/choices of Your Online Choices op http://www.youronlinechoices.com/uk/. Als u zich wilt afmelden voor het gebruik van uw mobiele apparaat-ID voor gerichte advertenties, gaat u naar http://www.aboutads.info/appchoices.

 1. ZIJN ER DERDEN DIE INFORMATIE UIT UW AANVRAGEN VERZAMELEN?

Er zijn bepaalde situaties waarin een derde partij informatie over de applicatie kan verzamelen. Deze app maakt gebruik van bibliotheken van derden die bepaalde functies bieden: analysetools, communicatietools, sociale netwerken, adverteerders, enz.

Analysetools: om de applicatie te verbeteren, gebruiken we soms tools die het gedrag van gebruikers analyseren. Zo leren we beter welke onderdelen van de applicatie belangrijker zijn en welke verbeterd moeten worden.

Communicatietools: voor het geval we op enig moment met gebruikers moeten communiceren, integreren we tools van derden die dergelijke communicatie mogelijk maken, hetzij via pushmeldingen, e-mails, in-app-waarschuwingen, enz.

Sociale netwerken: als uw app op enig moment verbinding maakt met een sociaal netwerk, zal deze om uw autorisatie vragen. Zodra de verbinding is geautoriseerd, heeft het sociale netwerk toegang tot bepaalde informatie.

Advertentienetwerken: als deze app advertenties zou vertonen, zijn deze normaal gesproken afkomstig van advertentienetwerken die verbinding maken met de adverteerders. Deze netwerken hebben bepaalde informatie nodig om u de meest geschikte advertentie te kunnen aanbieden.

 

Deze applicatie behoudt zich het recht voor om bepaalde gebruikersinformatie te verstrekken aan bedrijven die met ons samenwerken, of aan softwareontwikkelaars die een app-functie leveren. We bieden dit soort toegang aan dergelijke bedrijven met als doel interesse te wekken voor onze producten bij de leden met wie we een vorm van overeenkomst hebben, zodat we jou en je vrienden het soort product kunnen aanbieden dat we aanbieden. De door ons verzamelde informatie zal worden behandeld volgens de voorwaarden van dit privacybeleid, maar het gebruik van de informatie door een derde partij zal worden behandeld volgens hun eigen normen. Deze applicatie garandeert niet dat de andere partij haar beveiligingsbeleid naleeft.

 1. WELKE BEVEILIGINGSMAATREGELEN NEMEN WIJ OM UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TE BESCHERMEN?

Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw informatie zijn uiterst belangrijk voor ons. Daarom hebben we technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en frauduleus gebruik. We herzien ook periodiek ons ​​beveiligingssysteem om technologische nieuwigheden en updatemethoden op te nemen. Ondanks onze inspanningen is echter geen enkele beveiligingsmaatregel volledig perfect of onfeilbaar.

 

U kunt ook een belangrijke rol spelen bij het veilig bewaren van uw informatie. Als u wordt gevraagd om een ​​uniek wachtwoord aan te maken om de toegang tot uw account te beperken, kies dan een wachtwoord dat moeilijk te achterhalen is door andere gebruikers en zorg ervoor dat u dit aan niemand bekendmaakt. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord en accountgegevens te allen tijde te bewaren. Als u een openbaar of gedeeld mobiel apparaat gebruikt, kies er dan nooit voor om uw gebruiker op te slaan en sluit altijd de sessie van uw account zodra u het apparaat niet meer gebruikt.

 

Ten slotte, met betrekking tot de bedrijven die een overeenkomst hebben gesloten met deze applicatie, eisen we dat ze akkoord gaan met het beschermen van onze vertrouwelijkheids-, integriteits- en beveiligingsvoorwaarden voor alle persoonlijke informatie die we aan hen bekendmaken. Wanneer uw persoonlijke informatie openbaar wordt gemaakt of tegelijkertijd wordt verzameld door een derde partij zoals hierboven vermeld, zal het ofwel duidelijk zijn voor u gezien de context (zoals de verschijning van een derde partij op het scherm van de telefoon), of u zult op de hoogte worden gebracht wanneer de persoonlijke informatie informatie wordt gevraagd. Bovendien krijgt u de mogelijkheid om dit soort praktijken te accepteren of af te wijzen voordat ze beginnen. Zoals uiteengezet in sectie 3 van dit privacybeleid, verzamelen we geen persoonlijke informatie van minderjarige kinderen jonger dan 13 jaar en informeren we hen dat ze onze tool in geen geval mogen gebruiken. Op deze manier zal deze applicatie geen informatie verstrekken die is verzameld van kinderen onder de 13 jaar aan een bedrijf dat een samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend.

In het geval dat we hebben ontdekt dat sommige van onze technologische partners uw integriteit in gevaar hebben gebracht of uw informatie hebben gebruikt om een ​​illegale actie uit te voeren, zullen we de juiste maatregelen nemen om de relatie met een dergelijke provider te verbreken.

 1. HOE KUNT U EEN ONDERZOEK INDIENEN OF ONS OPMERKINGEN OVER ONS PRIVACYBELEID VERSTUREN?

Als je een vraag hebt of contact met ons wilt opnemen om een ​​kwestie op te helderen, stuur ons dan een e-mail naar het adres van de ontwikkelaar, dat je kunt vinden op de website waar je deze app hebt gedownload.

 

 1. HOE WEET U OF WIJ ONS PRIVACYBELEID WIJZIGEN?

Deze applicatie behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, ook al is een dergelijke herziening niet alledaags. Elke beleidswijziging gaat meestal gepaard met een update in de versie van de applicatie. Aan het begin van deze polissen vindt u het versienummer en de datum waarop deze zijn herzien. In het geval dat we een materiële wijziging doorvoeren in de manier waarop we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of delen, zullen we dergelijke wijzigingen toevoegen aan een nieuwe versie van dit beleid.

 

 1. VERDUIDELIJKING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE ANDROID ADVERTISEMENT ID (AAID)

Versie 4.0 van Google Play-services heeft nieuwe API’s en een identificatiecode (ID) geïntroduceerd die analyse- en advertentieproviders kunnen gebruiken. De gebruiksvoorwaarden van deze API’s en deze ID worden hieronder beschreven:

Gebruiken. De advertentie-ID wordt gebruikt voor reclame- en gebruikersanalysedoeleinden. De status van de optie om advertenties uit te schakelen op basis van gebruikersinteresses moet bij elke toegang tot de ID worden gecontroleerd.

Associatie met persoonlijk identificeerbare informatie of andere identifiers. De advertentie-ID is niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie of gekoppeld aan een permanente apparaat-ID (bijvoorbeeld SSAID, MAC-adres of IMEI) zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Selecties van gebruikers respecteren. Na het resetten wordt een nieuwe advertentie-ID niet gekoppeld aan een eerdere advertentie-ID of gegevens die zijn afgeleid van een eerdere advertentie-ID zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Bovendien wordt een optie aangeboden om advertenties op basis van gebruikersinteresses uit te schakelen. Als een gebruiker deze instelling heeft ingeschakeld, wordt de advertentie-ID voor het maken van gebruikersprofielen voor advertentiedoeleinden of voor het targeten van gebruikers met op interesses gebaseerde advertenties niet gebruikt. Toegestane activiteiten zijn onder meer contextueel adverteren, frequency caps, het bijhouden van conversies, rapportage en fraudedetectie en beveiliging.

Zich houden aan de gebruiksvoorwaarden. De advertentie-identificatiecode mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden, inclusief het gebruik door elke partij waarmee u deze tijdens uw zakelijke activiteiten deelt. Vanaf 1 augustus 2014 moeten alle updates en nieuwe applicaties die naar de Play Store worden geüpload, de advertentie-ID (indien beschikbaar op een apparaat) gebruiken in plaats van een andere apparaat-ID met advertentiedoeleinden.

 

 1. VERDUIDELIJKING OVER DE TOEGANG TOT HET TELEFOONNUMMER
  Deze app is niet ontwikkeld met het doel om het telefoonnummer op uw apparaat te verkrijgen, dus het bevat geen functionaliteit die toegang heeft tot uw telefoonnummer. De app is gebouwd met behulp van de ontwikkelingsengine Mobincube, die geen enkele regel code bevat die toegang geeft tot het telefoonnummer.

  De app bevat echter enkele SDK’s van derden. Bijvoorbeeld degenen die worden gebruikt om inkomsten te genereren met de app met advertenties. We hebben geen toegang tot de broncode van die SDK’s, terwijl ze mogelijk toegang hebben tot het telefoonnummer en het verzamelen. Als we ontdekken dat een van die advertentienetwerken toegang heeft tot uw telefoonnummer en dit kan verzamelen, zouden we die SDK verwijderen en een nieuwe versie van de app publiceren om uw privacy te beschermen.© myappterms.com. All rights reserved