Incasso machtiging geven

De betaling van onze abonnementen en zwemlespakketten gaan per doorlopende incassomachtiging.
Sinds 2024 proberen we dit zoveel mogelijk digitaal te doen.

We maken onder andere gebruik van “digitaal machtigen via uw eigen bank” en online tekenen.

Wat is digitaal machtigen via uw eigen bank.