Skip to main content

Zie onderstaande mail van de gemeente Het Hogeland

Onderwerp: RE: Tav Team TWC Geen controle QR Code zwembaden Groningen

Geachte heer Huisman

Naar aanleiding van uw vraag over het laten vervallen van de controle van het CTB bij zwembaden, treft u onderstaand de landelijke lijn aan die door VWS/NCTV is aangegeven.

Het feit dat er in bijvoorbeeld de gemeente Groningen anders om wordt gegaan met deze controle is de keuze van de gemeente zelf. Het is namelijk de gemeente Groningen die CTB-controle niet meer handhaaft, en niet de Veiligheidsregio Groningen. In het kader van stijgende besmettingen, zien wij geen aanleiding om deze maatregel niet uit voeren of te versoepelen.

“UPDATE COVID-19 EN SPORT: STANDPUNT NCTV OVER CTB-PLICHT ZWEMBADEN EN ZWEMLESSEN”

Een uitspraak van de voorzieningenrechter Midden-Nederland van 28 december jl. over het al dan niet verplicht controleren van het Corona Toegangsbewijs in een zaak rondom het leszwemmen in een zwembad in Hilversum is bestudeerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Hieronder treft u de formele reactie van NCTV. Deze reactie wordt ook met alle veiligheidsregio’s gedeeld.

Standpunt NCTV over CTB-plicht zwembaden en zwemlessen:
Naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland over het gebruik van CTB in een zwembad in Hilversum, stelt NCTV het volgende:

  • Aangezien de uitspraak een individuele casus betrof, heeft deze geen gevolgen voor het nu geldende landelijke beleid rondom zwembaden;
  • De voorzieningenrechter kwam tot de conclusie dat hier geen CTB-plicht geldt op basis van een combinatie van twee argumenten:

o    Zwemles (A,B, en C-diploma) is gericht op het verkrijgen van zwemvaardigheid
en betreft daarom geen sport;
o    Het betreffende zwembad wordt (bijna) uitsluitend gebruikt voor de
zwemdiploma’s A, B en C en is hier ook specifiek op ingericht;

  • Zwembaden zijn over het algemeen locaties voor de beoefening van sport, waar óók zwemles wordt aangeboden;
  • Voor de publieke binnenruimte van een locatie voor de beoefening van sport (waaronder ook de kleedkamers) geldt een CTB-plicht voor publiek vanaf 18 jaar;
  • Daarom blijft de huidige (landelijke) regel, waarbij de CTB-plicht geldt voor zwembaden overeind.

Derhalve blijft het volgende van kracht:

  • Zwemlessen voor A, B of C-diploma tot 17.00 uur zijn toegestaan;
  • Kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig;
  • Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs (CTB) laten zien;
  • Er zijn geen ouders en begeleiders als publiek aanwezig;
  • Ook bij het zwemmen gelden de basisregels”.

Met vriendelijke groet,

 

Namens het TWC-team
—————————–

www.hethogeland.nl