recreatief entree
1 januari 2023

kinderen t/m 3 jaar

3,50

per bezoek

personen vanaf 4 jaar

5,=

per bezoek

toeschouwer

2,00

per bezoek

reductie Winsum

4,30

per bezoek